Noordland - Regeringsvormen

Voorgaand:

- Noordland

Ik heb in de vorige blog wat dingen geroepen waar over nagedacht zou moeten worden bij een eventuele afscheiding van Groningen, Friesland en Drenthe van de rest van Nederland. In de komende reeks blogs wil ik steeds ingaan op 1 punt daarvan en dat proberen uit te werken.

Regeringsvorm

In eerste instantie heb ik gezegd dat het me verstandig leek om de huidige partij politiek in stand te houden, daar ben ik nog steeds voor maar ik wil er een paar dingen aan toevoegen.

Ooit las ik een verhaal over regeringsleiders waarbij aan het einde van hun regeer periode een nieuwe stemming gehouden werd waarbij de burgers bepaalde of de regering het goed had gedaan of niet. In dat verhaal als je het niet goed had gedaan werd je alles afgepakt en in de gevangenis gegooid, zo ver wil ik niet direct gaan natuurlijk.

Maar stel, een groep mensen vormt een regering, zij krijgen daarvoor een goed salaris wat verdient is want regeren is zwaar werk met veel verantwoordelijkheid. Je houdt bij nieuwe verkiezingen meteen een verkiezing over hoe goed de huidige regering het gedaan heeft, misschien zelf per individu in de regering. Mocht de regering het goed hebben gedaan mogen deze mensen houden wat ze verdienen en krijgen ze zelfs een kleine bonus.

Indien ze het slecht hebben gedaan moeten ze ALLES wat ze meer dan het minimum loon hebben verdiend weer inleveren aan de staat en mogen ze de komende 10 jaar geen enkele bestuurlijke functie vervullen. Daarnaast leg je bij wet vast dat deze mensen in de 10 jaar na hun politieke carrière geen enkel werk voor lobby clubjes mag verrichten en ook niet bij grote instanties of corporaties die vallen binnen de verantwoordelijkheid die ze in de regering hadden mogen werken.

Hiermee ontneem je grote bedrijven de mogelijkheid om te paaien met leuke baantjes in het vooruitzicht en hiermee voorkom je het eeuwige old-boys netwerk wat nu zo een groot onderdeel is van onze politiek. Je kweekt hiermee politici die de politiek in willen omdat ze geloven in wat ze doen, niet omdat ze er rijk van hopen te worden of zichzelf bij grote bedrijven naar binnen hopen te slijmen. Daarnaast geef je hiermee de burgers die uiteindelijk moeten leven met wat de politici in een paar jaar beslissen de macht om ze af te rekenen op hun prestaties.

Natuurlijk is er een klein risico dat een groep mensen hiermee gaat zitten klooien dus dit zal wel getest moeten worden. Ook zal er rekening mee gehouden moeten worden dat mensen slechts een korte termijn geheugen gebruiken als het om politiek gaat dus zal er voor de verkiezingen een soort van samenvatting moeten komen over wat er in die periode allemaal gebeurd is. Een andere optie is om vaker verkiezingen te houden of om gewoon op een jaarlijkse basis een stemming te houden over hoe de overheid het dat jaar gedaan heeft.

Al met al lijkt dit mij een goed idee omdat je op deze manier achteraf nog steeds kunt zeggen of iemand het goed heeft gedaan of niet en er dus veel minder risico is dat een politici er vooral voor zijn eigen belang en het belang van zijn geldschieters zit.

Referendum

Ook zou ik willen voorstellen het raadgevend referendum te behouden en zelfs het bindend referendum in te voeren, hiermee hebben burgers veel meer invloed op wat de politic beslissen en is er veel minder kans dat je krijgt wat er nu in Nederland gebeurd met de dividendbelasting.

Liquid democracy

Dit is een vrom van democratie waar de Piraten Partij nogal voorstander van is. Ik zelf vind het heel interessant maar ik heb eerlijk gezegd ook twijfels. Het zou op kleine schaal best goed kunnen werken in theorie en het is misschien de moeite waard om dit uit te proberen in Noordland op termijn. Dit vereist wel een aantal technische oplossingen om dit veilig mogelijk te maken. Het is dus misschien raadzaam om hier op termijn mee te experimenteren.

Hieronder een filmpje van wat het liquid democracy nu eigenlijk is, dit is een korte samenvatting, er is met wat zoekwerk een hoop meer over te vinden op Youtube maar ook op andere sites.

Slot

Welke regerngsvorm we willen lijkt me een van de eerste dingen om goed over na te denken want een keer gekozen verander je dit niet zo maar..

In de komende weken wil ik meer punten uitdiepen, ik doe dit vooral om de discussie op gang te brengen om te zien of mensen dit wenselijk en haalbaar vinden maar ook omdat ik op deze manier op ideeën kom over hoe een realistisch maar fijn land er uit zou kunnen zien. Helaas ben ik hierin beperkt door mijn eigen ervaringen en ideeën dus hoop ik op een discussie en brainstorm met meer mensen, het liefst met heel Groningen, Friesland en Drenthe uiteindelijk om te kunnen zeggen in wat voor land wij zouden willen leven. Indien we niet afscheiden komt er alsnog hopelijk iets uit wat we richten Den Haag kunnen presenteren als een toekomstperspectief van ons land.