Johnathan Pie on Trump winning

Geweldige rant van een paar minuten die zeker de moeite van het beluisteren waard is.