Groningen stemt blanco? Liever niet!

Vandaag zag ik deze oproep van Groningers in Opstand: Opinie mobiliseren door Blanco te stemmen - Groningen stemt Blanco

 

Regels over blanco stemmen

Wat zijn de exacte gevolgen van Blanco stemmen? Hierover bestaat veel verwarring, mensen zeggen dat de stem wel meetelt, andere mensen zeggen dat dit niet het geval is, weer anderen denken dat de blanco stemmen naar rato verdeeld worden over alle partijen die meedoen aan de verkiezingen. Dit is wat wikpedia er over zegt:

Tijdens verkiezingen voor de gemeenteraad, Europese Unie et cetera kan er ook blanco gestemd worden. Een blanco stem wordt in Nederland wel meegerekend in het opkomstpercentage, maar heeft geen invloed op de uitslag van de verkiezingen.

Bij verkiezingen wordt een blanco stem vaak als een duidelijker protest gezien dan onthouding van stemmen. Wanneer iemand zich onthoudt van stemmen is dat vaak omdat hij gewoon niet geïnteresseerd is in politiek, terwijl mensen die blanco stemmen dat juist wel zijn.

 

Een blanco stem telt dus gewoon niet mee behalve in het opkomst percentage.

 

Gevolgen van blanco stemmen

Wat gebeurt er als we nu als Groningers in Opstand massaal blanco gaan stemmen? Dat is heel simpel te voorspellen, alle mensen die boos zijn stemmen blanco, de mensen die het wel best vinden zoals het gaat zullen blijven stemmen op hun vertrouwde partijen. Als je even nadenkt dan weet je dus dat het effect is dat de huidige machthebbers blijven zitten, sterker nog, ze zullen met meer zetels blijven zitten want de groepjes die altijd tegengas gaven door op lokale of oppositie partijen te stemmen zijn voor het merendeel de groep die zich aangesloten heeft bij Groningers in Opstand en daarmee dus de groep die blanco gaat stemmen.

Dus het effect wat bereikt word is dat er geen oppositie partij nog zetels krijgt en dat de huidige partijen die hier alles aan het afbreken zijn en ons Groningers letterlijk de grond in laten zaken hier meer macht krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat dit is wat Groningen stemt Blanco en Groningers in Opstand willen bereiken.

Het is in het verleden in Delfzijl al eens geprobeerd en de mensen in die regio geven zelf toe dat het een heel erg negatief effect had uiteindelijk

 

Andere opties

Wat zijn dan andere opties om te doen om wel een signaal af te geven? Stem op de oppositie of lokale partijen. Stem op partijen die wel wat willen doen voor Groningen zoals de SP, de Piratenpartij of een lokale partij in jouw gemeente en geef vooral niet de grote partijen als VVD en PvdA je stem, dit is momenteel de beste optie in mijn mening. Een andere optie was geweest om zelf een politieke partij op te richten voor de Groningers en meedoen aan de verkiezingen, helaas is de inschrijf termijn hier al voor verstreken dus is dit hooguit een optie voor volgende verkiezingen.

 

Politiek

Groningers in Opstand heeft altijd gezegd niet politiek te willen zijn, het is begonnen als een protest groep om de politiek wakker te schudden en ze duidelijk te maken dat het zo niet verder kan in onze provincie. De politiek beïnvloeden doe je juist door te stemmen. Juist als je stemt op een partij die tegen het huidige beleid is laat je merken dat je het er niet mee eens bent. Het effect nu, de oppositie partijen krijgen minder stemmen, de partijen die al aan de macht zijn en dit afbraak beleid vrolijk doorzetten krijgen hun vertrouwde aantal stemmen. Uiteindelijke gevolg is dat zij dus effectief de meeste winst halen en zich niets hoeven aan te trekken van die 'domme Groningers' want die hebben toch niet op hun gestemd. Ze zullen dan het afbraak beleid in Groningen (en grote andere delen van dit land) gewoon vrolijk doorzetten en we zijn 4 jaar verder voor we hier op een vriendelijke manier iets aan kunnen doen.

En in die 4 jaar zullen de Groningers steeds bozer worden. Waar ik nu bang voor ben is dat die boosheid dan niet meer geweldloos en met ludieke protest acties geuit word maar dat het dan echt rellen worden. Dus juist nu is onze kans om tegengas te geven op een geweldloze manier die wel effect heeft, namelijk door op de oppositie of lokale partijen te gaan stemmen. Nu kan het vriendelijk, geweldloos en binnen de kaders van de wet. Na de verkiezingen als heel Groninger teleurgesteld is doordat er niets bereikt is met blanco stemmen zal dit niet meer mogelijk zijn. Op dat moment zijn er nog maar twee keuzes. Lijdzaam toezien hoe onze provincie verder afgebroken word of met geweld actie voeren.

Beide keuzes zijn slecht voor Groningen en voor dit land!

 

Facebook reactie

Gelukkig zijn er op Facebook al veel mensen die dit op diverse manieren verwoorden en dit afraden. Helaas zal er ongetwijfeld ook een groep zijn die dit juist een goed idee vind en hier gehoor aan zal geven. Omdat ze het geloof in de politiek verloren zijn of omdat ze gewoon het effect van een blanco stem niet snappen. Dit is mijn reactie op Facebook geweest:

Beste Groningers in opstand, ik vind jullie acties geweldig, ik volg jullie al langere tijd en ben zeer fanatiek met het delen van al jullie plannen. Ook ben ik bij diverse acties aanwezig geweest en heb ik er zelf wat stukken over geschreven.
Maar dit idee wat jullie nu hebben is ronduit dom, het spijt me zeer. Het is een ludieke actie die JUIST de grote partijen in de hand werkt. Inderdaad, een blanco stem telt niet bij het verdelen van de zetels. Dus je geeft een signaal.
Maar daarnaast zorg je er voor dat de kleinere partijen die wel wat hadden kunnen doen met genoeg stemmen klein blijven en dat de grotere partijen die NU AL de boel hier om zeep aan het helpen zijn gewoon groot blijven, want HUN aanhang gaat ECHT NIET blanco stemmen. Dus je VERLIEST je kans op tegengas voor de komende 4 jaar zodat je eenmalig een punt kunt maken.
Ze gaan echt geen nieuwe verkiezingen organiseren voor die 4 jaar om zijn zodat we alsnog hier een normale gemeenteraad krijgen, in tegendeel, de VVD en PvdA zullen hierdoor in heel Groningen 4 jaar aan de macht komen en van die gelegenheid gebruik maken om de boel nog verder te slopen!
Alstublieft Groningers in Opstand, staakt deze nutteloze oproep voor je hierdoor je hele achterban kwijt raakt en het Groningen de komende 4 jaar nog moeilijker maakt.

 

Spanje

In Spanje is er een partij die Blanco heet en die als doel heeft om de zetels die zij winnen leeg te laten. Dit zou in Nederland kunnen maar kan uitsluitend werken indien wij ook een partij hebben die dit als doel heeft. Wat ze in Spanje doen is niet echt blanco stemmen, het is wel degelijk stemmen op een partij die Blanco heet. Zolang wij niet een soortgelijke partij in dit land hebben kan dit hier niet werken.

 

Oproep

Graag zou ik Groningers in Opstand willen oproepen om alstublieft deze oproep van blanco stemmen te staken, de politiek lacht zich in zijn vuistje en wij Groningers maken het onszelf alleen maar moeilijker met deze actie. Ik zou zelf willen oproepen om vooral wel te stemmen. Stem op de partij die bij jou past. Stem op de partij die voor jou gevoel het beste voor heeft met jouw stad, dorp of gemeente. Stem het liefst op een partij die de huidige afbraak politiek in Groningen wil stopzetten.

Maar stem vooral niet blanco!