Noordland

Al een tijdje komt er vanuit Groningen, met name het gaswinningsgebied, af en toe de roep voor een afscheiding van Nederland. Mijn reactie is dan meestal dat ik dat niet direct zie zitten maar dat ik, gezien hoe Groningen behandeld word in de gaswinningsellende, het mij wel voor kan stellen. Ik heb er wel eens over zitten speculeren in een melige bui maar het hele idee nooit echt serieus genomen. Niet dat ik het nu opeens heel serieus neem maar ik vond het laatst interessant om met mijn buurvrouw na te denken over wat daar nou allemaal bij zou komen kijken en hoe je dat het beste aan zou kunnen pakken.

Niet alleen Groningen

Na wat simpel nadenken kwamen we tot de conclusie dat het niet heel handig is om Groningen af te scheiden, verstandiger zou zijn om de 3 noordelijke provincies, Groningen, Friesland en Drenthe, af te laten scheiden. Met die 3 provincies heb je industrie in Groningen, met name bij de Eemshaven, een mooi bosrijk en toeristisch gebied in Drenthe en een mooi waterrijk en toeristisch gebied in Friesland.

De drie provincies samen verbouwen genoeg voedsel om de inwoners riant te kunnen voeden. Er is al een goede infrastructuur, we hebben meerdere havens en goeie verbindingen naar Duitsland en Nederland. Met een kleine moeite zijn goede verbindingen naar Groot Brittannië en Scandinavië ook te realiseren.
Volgens onze inschatting produceren we genoeg voedsel dat dit ook voor de export gebruikt kan worden. Daarnaast kunnen we de industrie hier weer op poten zetten, denk aan bedrijven als Aldel, en daarmee ook voorzien in lokale en export behoeftes.

De naam

Een heel groot deel van onze speculatie ging over de naam. Het kan niet Groningen heten want dat zullen Friezen nooit accepteren, het kan ook niet Friesland heten want dat zullen Groningers nooit accepteren. Namen als Noord-Nederland en het Hoogeland kwamen voorbij maar uiteindelijk was het heel simpel, het moet Noordland heten. Niemand kan zich beledigd voelen, we gebruiken geen naam van een streek uit een van de provinciën voor zover we weten en we geven ook niet het idee dat we eigenlijk wel Nederland zijn maar toch niet.

Wat is er nodig om af te scheiden

Ik heb dit niet uitgezocht maar ik heb me laten vertellen dat het volgens de Nederlandse wet zo is dat als een gebied zich wil afscheiden dat er dan een referendum gehouden mag worden in dat gebied en als 50%+1 van de inwoners voor stemt dat je je dan mag afscheiden.

Dus wat er nodig zou zijn in dit geval is een referendum in de noordelijke drie provincies organiseren en mensen voorlichten over de voor en nadelen van een afscheiding zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken. Het grote feest komt pas daarna want er moet verschrikkelijk veel geregeld worden om daadwerkelijk een zelfstandig land te worden.

Uitvoering na een afscheiding

Ik ga hier natuurlijk geen compleet uitgewerkt plan neerzetten want ik ben geen politicus of een staatskundige of een geleerd persoon waar het gaat om bestuur van een stad of gebied, ik blijf tenslotte gewoon een computer nerd, maar ik heb wel wat ideeën.

Regering

Voorlopig zou ik willen voorstellen het systeem van partij politiek in stand te houden tot er tijd is geweest om andere dingen aan te pakken. Bestuurders die momenteel al werkzaam zijn in het Noordland kunnen eerst gewoon hun werk blijven doen, politieke partijen kunnen verder, eventueel onder een nieuwe naam en er zal ruimte zijn voor nieuwe partijen. Er zullen op korte termijn dan verkiezingen georganiseerd moeten worden om een eigen regering te vormen. Het enige wat ik graag per direct in de grondwet zou willen zien is uitgebreidere referendum wetgeving met ruimte voor een corrigerend referendum.

Wetgeving

Om te beginnen lijkt het mij verstandig de wetgeving van Nederland één op één over te nemen zodat we een basis hebben waar we daarna in kunnen gaan bijschaven van wat we anders willen. Dit zal dan naar mijn mening op een democratischer manier moeten gebeuren dan het in Nederland nu gebeurt en er zal voor nieuwe wetten een toetsing aan de grondwet en bestaande wetgeving plaats moeten vinden. Tegenstrijdigheden in de wet worden uitgezocht door een team van juristen en zoveel mogelijk weggenomen worden.

Rechters die al in de in Noordland werken kunnen hier blijven werken indien ze dat willen. Hetzelfde geld natuurlijk voor politie en justitie, deze zullen alleen onder de nieuw op te richten regering moeten vallen. Dit geld natuurlijk ook voor andere diensten zoals Brandweer en Ambulances en dergelijke.

Gaswinning

Natuurlijk zal de eerste taak van de nieuwe regering zijn om de NAM om te vormen tot een staatsbedrijf en de gaswinning terug te schroeven tot een maximum van 12 miljard kuub, daarmee hebben we zat om onszelf te bedruipen en nog een gedeelte over om aan Nederland te verkopen ook.

Vervolgens zal er onderzocht worden of het mogelijk is om van Shell, ExxonMobile en de Nederlandse staat via het Europese gerecht een schadevergoeding te eisen wegens het moedwillig leegroven van onze provinciën en wegens het schijntje dat we terug hebben gezien van de miljarden aan gas opbrengsten die in de randstad verdwenen zijn

Marktwerking

Een volgende taak zal zijn om zo snel mogelijk de marktwerking in de zorg, het O.V. en de nutsbedrijven terug te draaien zodat iedereen weer zorg kan genieten en prijzen van essentiële dingen niet opgedreven worden door winstbejag van een aandeelhouders commissie.Op dezelfde manier kan de aanstaande BTW verhoging weer terug gedraaid worden en kan er normaal belasting geheven worden op de winst van bedrijven.Met die belastingen bouwen we de sociale voorzieningen weer op tot een niveau van de jaren negentig maar met de inzichten van nu en daarbij nemen we sociaal wetenschappelijke onderzoeken mee van beide kanten van het spectrum en niet selectief van wat ons bevalt zoals nu veelal in Nederland lijkt te gebeuren.

Basis inkomen

Er zal ook onderzocht moeten worden of het mogelijk is om een basis inkomen of een negatieve inkomensbelasting in te voeren en hoe het belastingstelsel hervormd zou moeten worden om dit te doen. Hiermee veranderen we ook meteen van filosofie, in plaats van een overheid die er van uit gaat dat burgers altijd misbruik maken en hier verschrikkelijk veel controle mechanismes voor inbouwen gaan we uit van het goede in de mens en zorgen we dat iedereen altijd genoeg heeft om van te leven zodat het goede ook de kans kan krijgen om tot bloei te komen en geuit kan worden. Dat scheelt een hoop bureaucratie en een hoop salarissen voor ambtenaren.

Europa

Ik zou er niet direct voorstander van zijn om in de EU te blijven maar, denk ik, liever een positie willen hebben zoals Noorwegen of IJsland hebben. Zie deze link voor uitleg in het Engels. Dit zorgt er voor dat we op veel punten autonomer zijn dan Nederland maar wel vrij verkeer van personen en goederen hebben binnen de EU. Ook zou ik er, puur voor het gemak, voorstander van zijn om een Euro als munt te houden alhoewel ik daar geen enkel zinnig argument voor kan verzinnen behalve gemak dus

Slot

Ik kan nog uren doorgaan met dingen verzinnen van wat we zouden kunnen gebruiken en willen maar ik denk dat als er zoiets zou gebeuren we eerst met ons allen naar moeten kijken, kijken wat we willen en daarna of het ook mogelijk is. Tot een coherent geheel komen en kijken of dit inderdaad een toekomst is die ons aanstaat, zo ja kunnen we proberen een referendum te organiseren, zo nee, moeten we terug naar de teken tafelt of het idee gewoon afschrijven.

Ik wil benadrukken dat dit geen voorstel is om dit te doen maar een speculatie over wat zou moeten gebeuren en wat zou kunnen. Daarmee wil ik ook zeggen dat ik er niet op tegen zou zijn als we dit serieus zouden onderzoeken en met goede uitwerking zou ik waarschijnlijk voor stemmen want nog een kabinet Rutte gaat dit land, zeker de noordelijke provinciën, echt niet ten goede komen. Eigenlijk is het doel gewoon om een discussie aan te zwengelen of dit mogelijk en haalbaar is en, zo ja, hoe we het dan graag vorm zouden willen geven zodat we op termijn tot een goede beslissing hierover kunnen komen.

Comments

Er zijn eerdere gedachten geweest over de haalbaarheid. De meeste daarvan nemen ten minste de westelijke kop van Niedersachsen, Duitsland mee. Tot aan Wilhelmshaven zeg maar.
Waarom kan het geen Friesland heten? Of historisch nog beter: Frisia. Maar dat is maar een detail. Laten we het gemakshalve over Noordland blijven hebben.

Helaas is afscheiding wat ingewikkelder. Het kan namelijk formeel niet. Zelfs de huidige referendumwet, die nu alweer ter discussie staat, is geen bruikbaar instrument.
Afscheiding kan dus alleen maar eenzijdig, wederrechterlijk. En daar zit meteen een probleem: we hebben in Noordland diverse bases van het Nederlandse leger en als wij serieus de onafhankelijkheid uitroepen, zullen we een legermacht, die al ín ons land aanwezig is, moeten kunnen weerstaan.
Of accepteren dat het avontuur maar 3 dagen duurt.
Ik heb de hoop en verwachting dat Den Haag iets zorgvuldiger zal reageren dan Rajoy van Spanje, maar het idee blijft hetzelfde.

En stel dat het met een eenvoudige stemming zou kunnen, dan is dat eerder met een procedure die lijkt op een grondwetswijziging, wat het in feite ook is:
66,7% meerderheid en na installatie van een nieuwe kamer nóg eens 66,7% meerderheid.

Regeringsvorm
Dit hangt af van de wijze van onafhankelijkheidsverklaring:

Vredelievend met grondwetswijziging: pak dit dan zorgvuldig aan en begin enkele jaren tevoren met het organiseren van allerlei instanties zoals een eigen belastingdienst, politie en andere (veiligheids)diensten.

Opstandig: Je kunt het niet vooraf regelen, dus kom je per definitie in een vorm van anarchie terecht. Het is zeer de vraag wie de macht naar zich toe weet te trekken, maar er gaat een paar jaar van chaos overheen.

wetgeving
enerzijds is het natuurlijk makkelijk om de wetgeving over te nemen, maar alles zal toch officieel bekrachtigd moeten worden voor Noordland en dus herschreven. Waarom dan niet meteen in één keer goed? Gebruik goede Nederlandse wetten als sjabloon.
Rechters die plots voor een andere mogendheid gaan werken, zullen door Nederland gezien worden als landverraders. Het Nederlandse recht voorziet niet in het weggeven van mensen en al helemaal niet van functionarissen.
Het ligt natuurlijk voor de hand dat mensen met ervaring nodig zijn voor bepaalde diensten, dus brandweerlieden heb je nodig om een goede brandweer op te zetten, maar het zou heel onverstandig zijn om beedigde functies gewoon uit te delen aan mensen die dat vroeger in een ander land ook waren.
Het zal maar een rechter zijn die de onafhankelijkheid eigenlijk rebellie vindt en zijn posietie gaat misbruiken om mensen te bestraffen.
Volgens het huidige recht kan een rechter zelf nagenoeg niet ontslagen worden. Juist ter bescherming van de rechtsstaat. Je moet dus ook heel erg zeker weten of je iemand tot rechter wilt benoemen.

gaswinning
We willen de gaswinning afbouwen tot 0. Niet tot 12. Dat is maar een tussenstap.
Hier hebben we wel enigzins een onderhandelingspositie tegen Nederland: bij eventuele claims van Den Haag, kunnen wij de gaswinning als tegenclaim inzetten. Hiermee zouden we een wederrechterlijke afscheiding kunnen ombuigen naar een vreedzame afsplitsing.

marktwerking
Dit druist ook weer een beetje in tegen de eerdere opmerking "Wetten van NL overnemen"... Dus toch maar eigen wetten maken.
Dit neigt naar een politiek punt, dus zal je je eerst moeten afvragen: "waar moet en wil een kleine onafhankelijke staat zorg voor dragen tegenover haar inwoners?" Geweldig om de verzorgingsstaat weer in volle glorie te herstellen, maar hoe financier je dat? Is de economie echt zo sterk dat al deze dingen er van betaald kunnen worden, ookal voer je ze misschien in een heel andere vorm uit?

basisinkomen
Een zeer politieke keuze. Zou je dat niet bij de eerste vrije verkiezingen overlaten aan de partijen?
Tot nog toe was dit een vrij a-politiek betoog, maar dit is juist zeer politiek.

Europa
Noordland is per definitie geen lid van de EU. Lidmaatschap moet eerst aangevraagd worden en afhankelijk van de wijze van afscheiding, is het nog maar de vraag of de EU ons wil, of dat van alle overige lidstaten het leger op ons dak gestuurd wordt. Want dat is ook nog zowat: bondgenootschap. De EU is mede om oorlog te voorkomen. Dus wordt een poging als Noordland in de kiem gesmoord, zodra Den Haag aangeeft het niet meer alleen te kunnen.

tot slot
Ik heb nu eigenlijk je hele serie in één keer onderuitgeschoffeld. Laat dat je niet weerhouden om verder te schrijven, want van iedere overdenking kun je leren en wellicht, als we dan geen Noordland kunnen oprichten, kunnen we met een deel van de ideeën Nederland beter maken.