Waarom schrijf ik

Vanmiddag kwam ik deze link tegen: https://aardbevingeningroningen.net/2017/06/21/nut-en-noodzaak-van-bloggen/

Ik vroeg mijzelf toen ook af, waarom doe ik dit, na enig nadenken kwam ik tot dit comment:

Ik heb hetzelfde hoor, mensen vragen mij waarom maak je je zo druk om de wereld te verbeteren, je hebt toch een goeie baan en alles wat je wilt. Alsof dat het enige is wat telt!
Dan schrijf ik daar blogs over (toen ik werkeloos was meer dan nu moet ik toegeven) en dan krijg je onbegrip, mensen snappen niet dat het niet alleen om hun zelf gaat, het gaat om onze hele maatschappij.
Word er gezegd: de maatschappij verhard zo, ja vindt je het gek als je niet verder kijkt dan je eigen achtertuin? Dan doen anderen dat ook. Kijk toch alsjeblieft verder dan je eigen belang en denk ook eens aan de duizenden mensen die in de problemen zitten door het geld graaien van politici, bestuurders, grote bedrijven. etc. Denk eens aan je kinderen (of in mijn geval neefjes) die over 80 jaar ook nog op deze planeet moeten kunnen leven, en aan hun kinderen. Het gaat niet alleen om jezelf.
Zelf vind ik, zolang ik maar een paar mensen bewust kan maken ben ik blij en dat is waarom ik door blijf gaan met schrijven, voorlichten, discussiëren etc.

Natuurlijk schrijf ik weinig de laatste tijd, zeker op Politiek en Maatschappelijk vlak, en zeker mijn laatste 'politieke' blog is niets meer dan een rant over 2 politieke partijen die eigenlijk ook gewoon een bewerking is van een pissig FB comment wat ik geplaatst heb bij een stuk over stemgedrag in de tweede kamer.
Maar toch, ik hoop uiteindelijk met mijn gesprekken, schrijfself, dicussies en eigen gedrag mensen zover te krijgen dat ze verder nadenken dan hun eigen achtertuin. Meer gelukkig mensen in deze maatschappij komt iedereen ten goede, meer saamhorigheid komt iedereen ten goede en vooral meer rekening houden met elkaar i.p.v. elkaar te beoordelen en veroordelen aan de hand van eigen normen en waarden komt iedereen ten goede.

Alleen samen staan we sterk tegen grote bedrijven, tegen politieke partijen die alleen op macht en eigen gewin uit zijn, tegen machtsmisbruik en corruptie en tegen terrorisme van welke aard dan ook.